OGŁOSZENIE!!!
Dnia 16.02.2015r. o godzinie 17.30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Sali Wiejskiej w Siedlnicy w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Siedlnica
1.Planowany porządek obrad
          1.Otwarcie zebrania
          2.Przyjęcie porządku obrad
          3.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za           okres kadencji
          4.Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
          5.Wolne wnioski
          6.Zakończenie obrad 
2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie będzie obecnych 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców,zwołuje się w tym samym dniu o godzinie 18.00 następne zebranie. 
 
Drodzy Państwo,
Ostatnie dwa  tygodnie ubiegły  mam w bardzo nerwowej atmosferze, ponieważ drżeliśmy o naszą szkołę .Obecna władza zakładając oszczędności w urzędzie, zaproponowała  między innymi tzw.reorganizację Szkoły Podstawowej w Siedlnicy, proponując likwidację klas IV-VI i przeniesienie uczniów do Wschowy .Nie mogliśmy zgodzić się z tą decyzją, dlatego wspólnymi siłami robiliśmy wszystko , co w naszej mocy, aby utrzymać szkołę w obecnej formie.Na szczęście Władze Miasta i Gminy odstąpiły od tej decyzji i dały rok Szkołom Wiejskim, aby znaleźć najmądrzejsze i najlepsze rozwiązanie dla wszystkich szkół .
 

 Rolniku ! Bądź gotowy na zmiany !

Nie daj się zaskoczyć przepisom i już teraz przyjdź na bezpłatne szkolenie nt.:

„Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie”

22 stycznia 2015 roku, godz. 10.00
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego we Wschowie.


Prowadzenie: Krystyna Maciejak, Iwona Kupińska
tel. 519 084 275

Z A P R A S Z A M Y

 
Drodzy mieszkańcy Siedlnicy.
Brak oświetlenia ulicznego spowodowany jest burzą, jaka miała miejsce w piątek.09.01. Oczywiście ten fakt zgłosiłam od razu(czyli w piątek) i po raz kolejny w poniedziałek . Niestety albo stety żyjemy w świecie prawa, a firma odpowiedzialna za naprawę oświetlenia ma na zajęcie się sprawą 14 dni, więc czekamy