Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlnicy powstało w 1949 roku. Założycielem była mieszkanka Siedlnicy Pani Preisner Sabina. Następnie funkcję przewodniczącej przejęła Pani Cecylia Nowak. Obie panie zajmowały się głównie kursami gotowania i pieczenia. Po Pani Cecylii funkcję przewodniczącej przejęła Pani Zofia Szklarz, a po zakończonej kadencji Pani Anna Molińska. Pani Ania pełniła swoją funkcję do 1979 roku, a od tego czasu do dziś funkcję przewodniczącej pełni Pani Aniela Fedyczkowska. Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlnicy organizowało zabawy taneczne, dożynki wiejskie, kursy dla kobiet, a dochód z zabaw przeznaczany był na zakup naczyń na salę wiejską, a w następnych latach uzupełniano brakujące i zniszczone naczynia. W 2007 roku cały komplet naczyń został przekazany dla Rady Sołeckiej. 

Tradycyjnie w miesiącu styczniu organizowana jest przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich - Zabawa Opłatkowa!

Koło Gospodyń Wiejskich   

Siedlnica 12, 67-400 Wschowa, Tel. (065) 540-07-18 

Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlnicy

Przewodnicząca – Fedyczkowska Aniela

Skarbnik – Preisner Jadwiga

Członkowie:

  • Szklarz Zofia
  • Świerszcz Danuta
  • Kurniczak Barbara
  • Kurosz Urszula
  • Kurosz Grażyna
  • Kurosz Irena
  • Przyjemska Danuta
  • Huzar Maria
  • Sobczuk Krystyna