Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica powstał w 1950 roku. Założycielem pierwszego zespołu sportowego w Siedlnicy był Pan Stanisław Juzwenko.

Klub jest stowarzyszeniem sportowym i działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, zgodnie z ustawą – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci oraz młodzieży. Celem Ludowego Zespołu Sportowego „AVIA” Siedlnica jest rozwijanie różnorodnych form wychowania fizycznego i sportu wśród społeczeństwa wiejskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dla osiągnięcia swego celu Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica:

 • zmierza do zrzeszenia jak największej liczby członków, przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, spółdzielczych i innych  z województwa lubuskiego
 • może rozwijać różne dyscypliny sportu i rekreacji
 • może organizować masowe imprezy sportowe dla swoich członków i mieszkańców wsi
 • uczestniczy w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez władze gminne i organizacje społeczne
 • prowadzi systematycznie szkolenia sportowe
 • zarządza posiadanym sprzętem i urządzeniami sportowym

Dane kontaktowe:

Ludowy Zespół Sportowy „AVIA” Siedlnica, 67-400 Wschowa, Siedlnica 15

Osoba do kontaktu – Zbigniew Lewandowski, Tel. (065) 540-08-45

 

Zarząd

Prezes – Heger Jerzy

Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik – Tracz Julita

Sekretarz – Lewandowski Zbigniew

Członkowie Zarządu

 • Najdzion Andrzej
 • Wasylkowski Edward
 • Bartkowiak Piotr

Trenerzy

 • Lewandowski Zbigniew
 • Korczak Bogusław

 

Bieżące aktualności, galeria zdjęć oraz informacje dotyczące Klubu, zawodników i rozgrywek  dostępne na stronie internetowej http://siedlnicaawia.futbolowo.pl/siedlnicaawia/